Bezoek aan onze website en het gebruik maken van onze diensten betekent dat u onze voorwaarden & disclaimer volledig accepteert.

Definities:

Equestrian Spirit: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59553111
Hierna te noemen Spiritueel Centrum Online.
Gebruiker: Iedereen die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de op deze website aangeboden diensten.
Consulent: Degene die de diensten op www.spiritueelcentrumonline.nl levert en waarmee gebruiker desgewenst via telefoon of e-mail in contact kan komen.
Op www.spiritueelcentrumonline.nl werken consulenten op zelfstandige basis.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bezoeker en gebruiker van de website en/of haar diensten.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de consulenten welke op deze website werkzaam zijn.

De diensten & website
Vanaf 01-01-2018 stoppen wij met het aanbieden van de diensten op deze website.

• Het gebruik maken van onze diensten is geschikt voor 18 jaar en ouder.
• Deze website als zijnde digitaal platform via welke klanten interactief contact kunnen leggen met een consulent voor een spiritueel consult of algemene coaching is op dit moment alleen vanuit Nederland te bereiken via e-mail en het telefoonnummer 0909-9700. Door gebruik te maken van onze telefonische diensten gaat de beller akkoord met het op de website genoemde beltarief van € 0,90 per minuut plus de gebruikelijke belkosten met een starttik van € 0,045. Dit tarief is de beller verschuldigd vanaf het aangaan van de dienst.
• E-mailconsulten worden niet meer aangeboden.
• Terugbetaling van het bedrag betaald voor telefonische of e-mail consulten is uitgesloten.
• Spiritueel Centrum Online behoudt zich het recht voor prijzen en inhoud zonder aankondiging op elk moment te wijzigen.
• Tijdens acties kunnen voorwaarden afwijken van deze voorwaarden. Indien dit het geval is, staat dit uitdrukkelijk aangegeven bij de actie en gelden deze afwijkende voorwaarden zolang de actie loopt. • De webmaster van www.spiritueelcentrumonline.nl kan op elk moment de website en/of gegevens op de website aanpassen.
• Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade door wijzigingen van prijzen en/of inhoud van deze website.

 

• Spiritueel Centrum Online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet werken van de website. Ook werkzaamheden door de webhost kunnen zorgen voor het (tijdelijk) niet online zijn van de website.• Spiritueel Centrum Online aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor het niet optimaal werken van de telefoonlijn. Storingen op de telefoonlijn zoals het niet correct worden doorverbonden of abrupt wegvallen van de verbinding zijn vormen van overmacht en vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.
• Het is gebruiker niet toegestaan software of een andere manier te gebruiken om de werking van de website www.spiritueelcentrumonline.nl of de telefoonlijn 0909-9700 te schaden.
• Spiritueel Centrum Online kan niet garanderen dat bij gebruik van deze website en haar diensten geen inbreuk van derden zal plaatsvinden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die gebruiker ondervindt hieruit voortvloeiend.
• De gespreksduur is ongelimiteerd. Gebruiker is zelf verantwoordelijk de duur van de gesprekken en voor het correct verbreken van de verbinding na afloop van het telefoongesprek. Spiritueel Centrum Online is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet correct verbreken van de verbinding.
• Spiritueel Centrum Online behoudt zich het recht voor gebruiker af te sluiten van dienstverlening.
• Het is gebruiker niet toegestaan consulten via telefoon of e-mail op te nemen en/of openbaar te maken en/of te publiceren.
•Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie met de gebruiker of om de gebruiker van informatie over deze website te voorzien. Deze worden nooit verkocht aan derden.
• Het is de gebruiker en consulent niet toegestaan persoonlijke gegevens, verkregen via Spiritueel Centrum Online te gebruiken, misbruiken, te verspreiden of openbaar te maken.
•  Foto’s ingestuurd voor een fotoreading dienen na de reading of ten minste binnen twee dagen na ontvangst te worden verwijderd. Vertrouwelijke informatie, e-mailadressen en foto’s vallen onder de verantwoordelijkheid van de consulent.
• De gebruiker dient op een deugdelijke en respectvolle wijze gebruik te maken van de diensten die Spiritueel Centrum Online aanbiedt.
• Het is de consulent van deze website niet toegestaan via Spiritueel Centrum Online in contact te komen met een klant of gebruiker van Spiritueel Centrum Online buiten de website om; gebeurt dit toch dan valt dit geheel buiten de verantwoordelijkheid van Spiritueel Centrum Online.

• Eventuele links op www.spiritueelcentrumonline.nl staan op zichzelf, Spiritueel Centrum Online aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites.
• Teksten, foto’s, video’s en kaarten op de persoonlijke profielen van de consulenten, blogs geschreven door de consulenten en inspiratiekaarten zijn door de consulenten zelf geschreven en aangeleverd en dienen als visitekaartje voor en ter promotie van de betreffende consulent en vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de consulent. Spiritueel Centrum Online aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud en juistheid van deze persoonlijke bijdragen. Consulenten werken met een echte foto van zichzelf.
•Consulent geeft Spiritueel Centrum Online volledige toestemming foto’s, video’s, tekst en andere geplaatste content op www.spiritueelcentrumonline.nl te gebruiken en publiceren voor reclame en andere commerciële doeleinden. Consulent staat er voor in dat foto’s, video’s en teksten welke worden aangeleverd om te worden geplaatst op www.spiritueelcentrumonline.nl geen inbreuk maken op o.a. auteursrechten van derden en ontheft Spiritueel Centrum Online van verantwoordelijkheid en vorderingen van derden.

Schadevergoeding

• Onder geen omstandigheden is Spiritueel Centrum Online verantwoordelijk en aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de website en/of haar diensten of het contact tussen consulent en gebruiker. Ook keert Spiritueel Centrum Online nooit een schadevergoeding uit naar aanleiding van gegeven informatie, advies en/of voorspellingen via deze website en/of door onze consulenten via de telefoonlijn 0909-9700 en de e-mailconsulten.

Omgaan met gegeven advies en informatie

• Gebruiker ontheft Spiritueel Centrum Online en de consulenten van enige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor hoe hij/zij omgaat met het door de consulenten gegeven advies en/of de informatie en hiermee van vorderingen en eisen door gebruik van de website en/of de diensten die zij aanbiedt.• Gebruiker kan Spiritueel Centrum Online niet aansprakelijk stellen voor enige schade ontstaan door communicatie tussen gebruiker en consulent. Bij www.spiritueelcentrumonline.nl werken alle consulenten op zelfstandige en onafhankelijke basis. Gebruiker is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor hoe hij/zij omgaat met het gegeven advies.
• Wij zijn geen vervanging voor een arts en hebben ook geen bevoegdheid diagnoses te stellen of advies te geven over uw gezondheid; als u vragen heeft over uw gezondheid dient u hier te allen tijde een arts voor te raadplegen. Mocht u toch iets vragen over uw gezondheid, dan geven wij hierop geen antwoord.

Evenementen

• Via deze website kunt u zich regelmatig aanmelden voor paranormale avonden, cursussen, workshops en andere spirituele bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door verschillende consulenten van www.spiritueelcentrumonline.nl. Gebruiker kan Spiritueel Centrum Online niet aansprakelijk stellen voor enige schade uit- of ontevredenheid over de paranormale avonden en andere spirituele bijeenkomsten, welke georganiseerd worden door de consulenten en waarvoor gebruiker zich kan aanmelden via deze website of onze facebookpagina. Deze avonden vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de consulenten welke deze avonden/bijeenkomsten organiseren. Door aan te melden en mee te doen aan deze paranormale avonden en/of andere spirituele bijeenkomsten ontheft gebruiker Spiritueel Centrum Online van verantwoordelijkheid voor het verloop van de avond en de gegeven adviezen en/of informatie door de betreffende consulent(en).
De bijeenkomst wordt uitsluitend gegeven bij voldoende aanmeldingen. Bij onvoldoende aanmeldingen wordt u via het door u opgegeven e-mailadres ten minste 3 dagen voor aanvang bericht over de annulering.

Klachten

• Indien u een klacht heeft dient u dit eerst kenbaar te maken aan de betreffende consulent, dit om misverstanden door een communicatiestoornis te voorkomen. U krijgt altijd antwoord en vaak kunnen deze misverstanden door een persoonlijk telefonisch gesprek al snel worden opgelost.
•Ondanks dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden en wij geen schadevergoeding uitkeren, willen wij de kwaliteit van de website ten zeerste beschermen. Klachten worden met zorg behandeld en helpen ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Heeft u een klacht? Dan kunt u dit hier aan ons kenbaar maken.

• www.spiritueelcentrumonline.nl is met veel zorg samengesteld, maar Spiritueel Centrum Online is niet aansprakelijk voor volledigheid en juistheid van de inhoudelijke informatie.
• Aan de informatie op www.spiritueelcentrumonline.nl of gegeven via de diensten van Spiritueel Centrum Online kunnen geen rechten ontleend worden.
• Niets van de website (o.a. teksten, foto’s) www.spiritueelcentrumonline.nl mag zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd.
• Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.
• www.spiritueelcentrumonline.nl kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. De consulent en gebruiker van deze website en de daaraan verbonden diensten is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig doorlezen van deze voorwaarden.