Mediums

 

Wat kunnen onze mediums voor je betekenen?

Mediums zijn in staat contact te maken met overleden dierbaren of boodschappen door te geven van onze gidsen die ons begeleiden in ons leven. Mediums kunnen als schakel werken tussen twee dimensies, de astrale wereld en onze fysieke, aardse wereld. Mediums maken contact door zich af te stemmen op een hogere trillingsfrequentie waardoor zij kunnen communiceren met gidsen of begeleiders en overleden dierbaren uit de astrale wereld.

Helderziende mediums zagen in hun jonge jaren vaak ook al ‘geesten’ vriendjes of een overleden familielid. Zij herinneren zich bijvoorbeeld dat kinderen die voor hun naasten niet zichtbaar waren bij hen kwamen spelen. Ook zijn er kinderen die praten over een overleden opa of oma die hen komt bezoeken. Op een bepaalde leeftijd raken veel kinderen dit contact kwijt omdat zij met aardse zaken bezig zijn in hun leven.

Als zij als volwassen persoon dit contact weer terug krijgen en hierin verder ontwikkelen, zijn deze mediums in staat mensen te helpen en ondersteunen door berichten door te geven van begeleiders of meesters in de astrale wereld. Ook bieden mediums steun in een rouwproces door te bewijzen dat een overleden dierbare nog altijd bij je in de buurt is. Dit doet een goed medium door informatie over de betreffende persoon te geven die hij of zij onmogelijk uit zichzelf kan weten.

 

Mediums hebben allen een unieke gave.

Er zijn bijvoorbeeld mediums die informatie en boodschappen van overledenen ontvangen. Dit kan heel waardevol zijn als je graag iets wil horen van een dierbare overledene; ook met andere vragen kun je bij mediums terecht. Door contact te maken met onze begeleiders of gidsen kunnen mediums ons boodschappen doorgeven om ons een richting aan te wijzen. Dit helpt vaak op een moment dat je zelf even geen antwoord hebt. Door even een andere richting in te kijken of een steuntje in de rug te voelen kun je de situatie hierdoor zelf weer beter aanpakken. Mediums op een astrolijn hebben het niet nodig dat je zelf alle informatie geeft. Je kunt een vraag stellen, maar verder beginnen goede mediums uit zichzelf te vertellen en vragen soms bevestiging zodat zij weten dat zij met de juiste energie communiceren. Het is niet altijd mogelijk contact te krijgen met de persoon waarmee je graag contact wilde. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn, goede mediums zullen u dit ook aangeven. Mediums zijn de stem van de geestenwereld.

Ook zijn er mediums die kunnen worden overgenomen door een energie (overleden persoon of begeleider) aan de andere kant. Dit soort mediums worden gebruikt als kanaal om rechtstreeks boodschappen door te geven. Dit noemen we ‘channelen’. Op het moment dat dit gebeurd, zie je de uitstraling van deze mediums totaal veranderen, de manier waarop deze mediums beginnen te praten verandert en er is duidelijk een transformatie te zien. Op deze manier kunnen mediums de informatie op de zuiverste manier overbrengen. Omdat de energie van een begeleider van de astrale wereld sterk doorkomt, komen de boodschappen direct vanuit de eerste bron.

 

Mediums in het dagelijkse leven.

Vaak worden mediums als kind al onbegrepen en voelen zij zich erg eenzaam in deze wereld. Gelukkig leven wij nu in een tijd waarin er veel begint te veranderen en is het makkelijker voor deze kinderen zichzelf te zijn. Naast hun bezigheden, vaak in een eigen praktijk, zijn mediums in hun dagelijkse leven gewoon mensen zoals ieder ander. Zij hebben wel een ander bewustzijnsniveau en zijn zich altijd bewust van een groter plan waar wij onderdeel van zijn. Maar ook mediums hebben hun eigen uitdagingen in het leven waar zij weer hun lessen uit moeten halen om zelf ook in dit leven weer meer te leren.

.

Een betrouwbaar medium

 

Wat mag je van een betrouwbaar medium verwachten

Een betrouwbaar medium kan je direct antwoord geven zodra je een realistische vraag stelt en/of contact maken met een dierbare overledene. Een betrouwbaar medium zal je bewijzen geven van het contact dat hij of zij heeft met gidsen en/of overleden dierbaren door herkenbare informatie door te geven en je bevestiging te geven door bepaalde details door te geven die het medium onmogelijk kon weten.

Hoe maakt een betrouwbaar medium contact

medium onlineIeder medium werkt anders. De één hoort de boodschap, de ander ziet de overledene voor zich staan en weer een ander medium voelt de aanwezigheid en krijgt boodschappen door via gevoel. Een betrouwbaar medium vraagt je hooguit je naam en geboortedatum, maar begint aan de hand van deze enkele gegevens contact te maken met jouw energie en eventueel de energie van de gidsen en overledenen die bij je horen in de astrale wereld. Een betrouwbaar medium vraagt verder geen informatie, maar begint uit zichzelf informatie te geven die voor jou herkenbaar is. Een betrouwbaar medium vraagt soms wel bevestiging over hetgeen hij of zij doorkrijgt. Zo weet het medium dat de energie die wordt opgepakt de juiste is. Op het moment dat een overleden dierbare doorkomt is  een betrouwbaar medium erop gebrand je het bewijs te geven dat de persoon ook werkelijk aanwezig is. Dit doet een betrouwbaar medium door persoonlijke informatie door te geven of door iets te zeggen wat de persoon toen hij of zij nog leefde vaak zei of door iets uit te spreken op de manier waarop de overleden persoon sprak.

Ook kunnen sommige mediums gedetailleerde informatie doorgeven over bijvoorbeeld het overlijden of over hoe de overleden persoon in het leven stond. Niet alle mediums kunnen dit gedetailleerd doorgeven. Ook zijn er mediums die boodschappen kunnen doorgeven van gidsen of begeleiders aan de andere kant en geen contact hebben met overledenen.

Een betrouwbaar medium vertelt je vooraf wat je van het consult bij hem of haar mag verwachten en gaat vervolgens doorgeven wat vanuit de entiteiten in de astrale wereld aan hem getoond of ingefluisterd wordt en zal je handvatten aan reiken om zelf sterker verder te kunnen gaan in het leven, wetend dat je niet alleen bent.

 

Werkwijze van mediums

 

Een betrouwbaar medium geeft je duidelijke antwoorden

Mediums beginnen te antwoorden zodra je een duidelijke vraag hebt gesteld, je hoeft niet zelf al je persoonlijke informatie prijs te geven. Een medium heeft vaak een momentje nodig om op de energie af te stemmen waarmee hij of zij contact wil maken. Een betrouwbaar medium kan je helpen door bijzondere boodschappen door te geven of bevestiging te geven dat een dierbare overledene nog altijd dichtbij je is, al kun je deze zelf niet meer zien.

Er is een duidelijk verschil tussen werken als medium en hulp bieden vanuit coaching of maatschappelijk werk. Mensen die een opleiding hebben gevolgd leren iemand zelf te helpen met hun vragen en problemen. Zij worden getraind in het reageren op- en bijstaan bij allerlei problemen waar mensen mee te kampen kunnen hebben. Ook kunnen technieken worden aangeleerd om bijvoorbeeld onverwerkte emoties te verwerken. Een coach maakt samen met jou een plan om bepaalde zaken in je leven anders aan te pakken.

 

Werkwijze van een medium online

Een medium werkt heel anders. Een medium online helpt niet zelf de persoon die bij hen komt met vragen of problemen. De begeleiders van een medium geven antwoord of geven door aan een medium wat belangrijk is voor de persoon in kwestie om te horen. Medium wordt je niet door een opleiding te volgen in het leven. Medium ben je als je geboren wordt. Een medium is een ziel die al vele levens achter de rug heeft.  Zo’n ziel heeft door deze vele levens heen goede en nare ervaringen op gedaan. Ook heeft elke ziel in haar leerweg goede dingen gedaan, maar ook fouten gemaakt. Door al deze ervaringen leert een ziel en wordt de trilling van deze ziel steeds hoger.

Een medium is een ziel die op een hoger trillingsniveau is gekomen, hij of zij kan hierdoor begeleiders of overledenen zien. Ook kan een medium symbolen of stemmen van begeleiders opvangen. Mediums leven meer vanuit hun gevoel dan vanuit hun ratio. De meeste mediums hebben als kind al contact gehad en zagen begeleiders of kinderen die naar hen toekwamen.

Kortom: Mediumschap kun je wel ontwikkelen als je ermee geboren bent, maar niet aanleren in een opleiding.

Er zijn consulenten aanwezig op deze website die in hun dagelijkse werk vanuit hun eigen praktijk mensen begeleiden door middel van coaching. Zij zijn daarnaast zelf ook erg gevoelig en al heel lang bezig zich spiritueel te ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij door een combinatie van hun eigen spirituele ontwikkeling en de werkzaamheden vanuit hun praktijk, mensen helpen vanuit een spiritueel oogpunt.

Spiritueel ontwikkelen kan iedereen door op zoek te gaan naar jezelf, te mediteren, cursussen te volgen e.d. Hiermee verhoog je het trillingsniveau van je ziel en kom je in dit leven weer een stukje verder. Het werkelijke doel van elke ziel is spiritueel te ontwikkelen.